منو کافه

[section bg=”55″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(31, 31, 31)” bg_overlay=”rgba(31, 31, 31, 0.831)” bg_pos=”48% 100%” parallax=”6″ padding=”0px” video_visibility=”hidden”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[row_inner v_align=”equal” h_align=”center”]

[col_inner span__sm=”12″ align=”center”]

[row_inner_1 v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[gap height=”60px”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

صفحه اصلی

[/ux_image_box]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[gap height=”60px”]

[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

منو رستوران

[/ux_image_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[ux_image_box style=”overlay” img=”106″ image_width=”22″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0)” text_pos=”middle” text_padding=”0px 0px 95px 0px”]

منو کافه

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″]

[ux_slider label=”اسلایدر دسکتاپ” style=”focus” slide_width=”30%” margin=”20px” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” bullets=”false” timer=”4000″]

[row_inner_1 label=”نوشیدنی گرم”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”641″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#قهوه”]

قهوه

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”65″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#بستنی”]

بستنی ها

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”72″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#شیک”]

شیک

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”642″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#گرم”]

[ux_text text_align=”center”]

نوشیدنی گرم

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” align=”center” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”427″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#دسر”]

دسر

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”71″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#پیش-غذا”]

پیش غذا

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”561″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#قلیان”]

قلیان

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”643″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#چای”]

چای و قلیان

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”430″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#بار‌سرد”]

بار سرد

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”432″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#سرد‌نوش”]

سرد نوش

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”67″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#گرم‌نوش”]

گرم‌نوش

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/ux_slider]
[ux_slider label=”اسلایدر موبایل” style=”focus” slide_width=”50%” margin=”17px” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” bullets=”false” timer=”4000″ visibility=”hidden”]

[row_inner_1 label=”نوشیدنی گرم”]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”68″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#نوشیدنی-گرم”]

نوشیدنی گرم

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”67″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#دمنوش”]

دمنوش

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”427″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#کیک”]

کیک

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”71″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#پیش-غذا”]

پیش غذا

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”429″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#اسموتی”]

اسموتی ها

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”430″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#نوشیدنی-مخصوص”]

نوشیدنی مخصوص

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”434″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#شیک-گلاسه”]

شیک و گلاسه

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”431″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#آبمیوه”]

آب میوه ها

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”425″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#کوپ”]

کوپ ها

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1]

[col_inner_1 span__sm=”12″ padding=”11px 11px 11px 11px” bg_color=”rgba(28, 28, 28, 0.75)” bg_radius=”15″ depth=”3″ border=”2px 2px 2px 2px” border_radius=”15″ border_color=”rgb(185, 142, 90)”]

[featured_box img=”426″ pos=”center” icon_color=”rgb(219, 191, 142)” link=”#بستنی”]

بستنی ها

[/featured_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/ux_slider]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”83px” video_visibility=”visible”]

[row label=”پیش غذا” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#پیش-غذا”]

پیش غذا

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1131″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سیب زمینی و پنیر مخصوص
210.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”703″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

چیپس‌ پنیر مخصوص
190.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1143″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سیب زمینی سرخ شده
145.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1128″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

بوفالو وینگز
200.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1126″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

بال سرخ شده
180.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1153″ image_height=”100%”]

فیله سوخاری

195.000 تومان

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”اکبر جوجه” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”478″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سوپ
110.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”#دسر”]

[row label=”دسر” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

دسر

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”705″]

کنافه بستنی

290.000 تومان

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”505″]

کیک روز

100.000 تومان

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بورانی بادمجان” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دسر روز

(پنج‌شنبه-جمعه)

115.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”نوشیدنی گرم” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#گرم”]

نوشیدنی گرم

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”بال کبابی” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دارک چاکلت

85.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال کبابی” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”532″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

هات چاکلت

82.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”بال کبابی” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”770″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

چای ماسلا

80.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”#شیک”]

[row label=”شیک” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

شیک

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”اسپرسو نرمال” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1150″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شیک لوتوس

190.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1151″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شیک نوتلا

180.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”773″ image_height=”100%” image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شیک کیت‌کت

170.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1149″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شیک اورئو

165.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”716″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شیک دبل شکلات

(موز،توت فرنگی)

140.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[scroll_to title=”#بستنی”]

[row label=”بستنی” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

بستنی ها

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”اسپرسو نرمال” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”515″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

بستنی مخصوص

180.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”516″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

آب هویج بستنی

160.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”قهوه” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#قهوه”]

قهوه

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1161″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

اسپرسو

70.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”1156″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

موکا(آیس)

84.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

قهوه ترک

60.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1125″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

آمریکانو(آیس)

70.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کارامل ماکیاتو(آیس)

92.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سیروپ اضافه

25.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1154″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

لته(آیس)

78.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

فراپاچینو

105.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کاپوچینو

78.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]
[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

آفوگاتو

79.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”گرم نوش” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#گرم‌نوش”]

گرم نوش

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”اسپرسو نرمال” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”776″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

چای دمی

65.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1134″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دمنوش مخصوص

(چای سیاه،زعفران،بهار نارنج،گل محمدی)

140.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1133″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دمنوش طلوع

(چای کوهی،زعفران،بهار نارنج،گل محمدی،دارچین)

130.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1132″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دمنوش آرامش

(گل‌گاو‌زبان،عناب،سنبل الطیب،لیمو‌عمانی)

120.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1135″ image_height=”100%” image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

دمنوش مراکشی

(چای‌سبز،نعناع،عسل)

105.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”سرد نوش” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#سرد‌نوش”]

سرد نوش

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”اسپرسو نرمال” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1145″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شربت بهار

180.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1148″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شربت تابستان

160.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1147″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شربت پاییز

142.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”بار سرد” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#بار‌سرد”]

بار‌سرد

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”اسپرسو نرمال” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کوکتل ویولت

175.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کوکتل سیندرلا

160.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کوکتل نیگر

155.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

کوکتل سان‌‎رایز

150.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”718″]

کوکتل گرین‌اسکای

150.000 تومان

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

آب میوه فصل

120.000 تومان

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

موهیتو

90.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

رد موهیتو

105.000 تومان

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”چای و قلیان” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#چای”]

چای و قلیون ها

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”اسپرسو نرمال” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1140″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سرویس چای

150.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”1142″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سرویس چای‌زعفرانی

170.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

سرویس چای و قلیان

450.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

قلیان

300.000 تومان

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”قلیان” v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[scroll_to title=”#قلیان”]

قلیان

[ux_image id=”106″ width=”21″ width__sm=”55″ margin=”17px 0px 0px 0px”]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

آدامس دارچین

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

تمشک بستنی

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

شبهای مسکو

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

پرتقال خامه

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

سیب یخ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

دو سیب

[/ux_image_box]

[/col]
[col label=”سالاد فصل” span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″ image_radius=”5″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”0.75″]

هندوانه

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

بلوبری

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

پرتقال

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

انگور

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

آلبالو

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

لیمو

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

نعناع

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

انبه

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

هلو

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”666″]

لاو

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[gap]

[/section]
[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ align=”center”]

[/col]

[/row]

پیمایش به بالا